מדיניות פרטיות

הרשאה לדיוור , פרסומים ופרסומות

א. החברה ו/או מי מטעמה ( לרבות חברות קשורות וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין ) רשאית לשלוח לך מעת לעת ,בדואר אלקטרוני , הודעת SMS או בכל מדיה אחרת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומים לרבות חומר מקצועי , עדכונים , הודעות והצעות שונות
בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של
המידע ( להלן " דיוור" ). 

ב. מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך , לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו או ככל שהדבר מותר על פי הוראת הדין. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.
ניתן להסיר אותך ממאגרי התפוצה באמצעות הדרכים הבאות:

1. שליחת SMS למספר הטלפון 050-3691477 בבקשה להסרה מרשימת התפוצה. 
2. שליחת דואר אלקטרוני למייל paz.npi@gmail.com בבקשה להסרה מרשימת התפוצה.
3. להתקשר ל 050-3691477 ולבקש להסיר מרשימת התפוצה.
4. שליחת פקס ל ‎+972153-503691477 ובקשה להסרה מרשימת התפוצה.
5. שליחת דואר לכתובת:  –  ז'בוטינסקי 66, נהריה , לכבוד NPI עם בקשה להסרה מרשימת התפוצה.

חשוב לציין את הטלפון + שם מלא של המבקש בכל בקשה להסרה מרשימת התפוצה. 

ג. החברה או מי מטעמה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות לרבות Whatsapp, SMS ובדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם ובכפוף להוראות החוק והתקשורת ( בזק ושידורים ) , ( תיקון מס 40 ) , התשס"ח – 2008 ( " חוק הספאם" ). החברה רשאית להשתמש במידע לצורך
שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עמך במקרה הצורך , בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור , הנך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות , ולהודיע לה שהינך מסרב לקבל דברי פרסומות כמור ו/דברי
דיוור באמצעות הדרכים שצוינו בסעיף ב. 

הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימור שנעשה באתר

החברה או מי מטעמה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא , הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית , ההצעות והשירותים שעיינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר ופרטים לגבי המחשב בו אתה עושה שימוש ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה.

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים בין היתר לצורך:

• שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר , יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

• התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך והוספת מוצרים חדשים המעניינים אותך.

• שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך או בכל דרך אחרת , כי להודיע לך למשל על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם המידע על החברה ובין אם המידע

שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול למקבל מידע כאמור ,בפניה באמצעות אחת מ5 האפשרויות המצוינות בסעיף ב

• יצירת קשר איתך במקרה הצורך . לידיעתך , אנו עשויים גם לתעד את התקשרות אתך בין היתר כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

• ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים , לרבות מפרסמים.
• תפעולו התקין ופיתוח של אתר או אתרי שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
• ניהול מכירות , שיווק , גיוס לקוחות , הצעת מוצרים חדשים.

מסירת מידע לצדדים שלישיים/ פרסומות של צדדים שלישיים

אני מסכים להעברת המידע אודותיי לצדדים שלישיים לצרכי שירותי דיוור ישיר ומאשר קבלת תוכן שיווקי מצדדים שלישיים.

א. החברה רשאית לשתף מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר ( ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית ) ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים כגון חברות מסחריות , עסקים , מוקדי מכירות בענפים שונים ומגוונים במשק הישראלי , חברות ביטוח ובתי השקעות שהחברה עובדת איתם ובהתאם לאמור על פי דין, לרבות במקרים הבאים:

1. במידה וקיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים.

2. החברות אשר מקבלות את המידע הינן משתנות מידי חודש לדוגמא – רשויות מקומיות לקראת בחירות לרשויות , חברות ומשווקי סלולרי , סוכנויות ביטוח , מוקדי תיאום פגישות , חברות ביטוח , בתי השקעות ועוד

3. לעניין זה , "הסכמה" – הסמכה מדעת , במפורש או מכללא . לעניין זה הנך מאשר בזאת לאתר להעביר את פרטייך האישים למפרסמים ולצדדים שלישיים לשם יצרית קשר במייל או בטלפון.

4. אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלוונטית וליצירת או שמירה קשר איתך.

5. יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק ואינסטגרם ואחרות בפעולות שתבצע באתר. אנו לא נמסור מידע אישי מיזמתנו לרשתות חברתיות כמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.

6. לצרכי סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל , וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי , מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

מטעמים משפטיים

א. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לך למסוך את פרטים או המידע אודותיך לצד שלישי.

ב. אם הדבר יידרש , לדעת החברה לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה , תביעה , דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בינך או בין צד ג לבין החברה.

ג. במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע באופן ישיר או באמצעות גורם אחר פעולות הנחזות למנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.

ד. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.

ה. בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על פי דין למסור את הפרטים. הרשאות לחברה או למי מטעמה

חברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך השיווק באתר ובחברות החברתיות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבת אובייקטים שונים כגון cookies ושבמצות "משואות רשת" web beacons במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימור באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש בחברות אלה עושות בcookies – ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותם חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.